Lưu diễn

Nắng còn lưu diễn chưa về
Thơ còn mấy ý chưa đề hết câu
Bên ngoài nai bạn đợi lâu
Bên trong thi sĩ xanh hồn cỏ thơ

%d bloggers like this: