TƯƠNG HUYỀN: Cao Bá Quát, kẻ phá đám trước cuộc đời

(Tư liệu) (THT chụp và đánh máy) Có hai nguồn dư luận về cuộc nổi loạn của Cao Bá Quát : I.Có người cho ông là kẻ bất mãn công danh. Mỏi chân đuổi theo một chút hư danh không bao giờ bắt được, ông phẫn chí đi theo Lê Duy Cự, cuộc nổi loạn… Read More TƯƠNG HUYỀN: Cao Bá Quát, kẻ phá đám trước cuộc đời

Mặt trận miền đông bắc

Ngày bắt đầu bằngnhững trái bom tí hon mang nhiệm vụ truy kích địch ở trong mật khu tôi Nhiệm vụ ngay xưa tôi vẫn từng làm Chỉ khác là bãi chiến Ngày xưa là quê hương Bqây giờ chinh là linh hôn thể xác là sức sống Ngửời ta nói thuốc đáng đã tật… Read More Mặt trận miền đông bắc