Chữ

 

Chữ viếng khi bị đột quị

Từ trong bộ não người dao động
Bên này, bên nớ chữ giao hoan
Có ai u uẩn đi tìm chữ
Khóc ngất bên trời chữ bỏ hoang

Ông lão giường bên đà không ngủ
Tôi nằm thử nghiệm bán cầu tôi
Cái gì đã gọi tôi và chữ
Không, chữ dịu dàng, và ngón tay run

Tôi viết yêu em mà gõ trật
Thành yều, thành yếu, thành lêu xêu
Đêm chất đầy mùi e te nước biển
Để chữ trong tôi phải khóc òa

%d