Ngày lễ cựu chiến binh và con ngựa già

Không phải tôi yêu màu áo trận
Để nhang đèn thắp lại ngày veteran
thằng thất trận chỉ còn con tim nến đỏ
Em bé Hoa Kỳ, cho tôi ké được không ?
oOo
Người cựu chiến binh Hoa Kỳ râu tóc bạc phơ
Có một khoảng trời để mà hãnh diện
Tôi cũng có khoảng trời lên rừng xuống biển
gõ chuông mõ mình không phải đợi đến hôm nay
Ngày cựu chiến binh với tôi là  mọi những ngày…
%d