Đinh đóng

Đi về lót chút tàn hơi
Nhấp nhô sóng vỗ đôi bờ tử sinh
Người ta đinh đóng ván thiên
Còn ta đinh đóng cho tình bạn, em
Hình:
Bộ Lược đồ văn hoc VN của Thanh Làng (2 cuốn dày gần 1800 pg) . Mới xong hôm nay 8/27 với máy cắt mới. Còn chờ headband mua từ Ebay.
Sách in tặng.


Có thể là hình ảnh về sách và văn bản
%d bloggers like this: