sao tôi

Đêm trải màn tôi về bình an
Có một vì sao theo tôi. Bầu bạn
Tôi đứng yên, và nhìn lên. Cảm động
Tinh tú này tôi còn lại nhân gian
Nhân gian, nhân gian, sao hôm sao mai
Sao tôi không có hôm mai, suốt thời tuổi trẻ
Anh hùng tôi mang bằng mìn lựu đạn
mìn lựu bây giờ thành cây gậy, walker
May mà tôi còn vì sao mỗi đêm
Theo tôi khi tôi không còn chỗ nào bấu víu
%d