Ngủ cho ngoan các con ta

Chừ tôi cỏn lại chỗ này
hai tay tôi cố ôm ghì sộng tôi
Hôm qua, coi như xong rồi
Hôm nay, xin trả cuộc đời nợ vay

 

%d