Thăm người

1.
hôm nay tôi đến thăm mình
Nhẹ hơn lần trước từ hồn đến thân
Walker bỏ, chiếc gậy quăng
Ung thư ? thì cũng lặn vào hoàng hôn
Quăng đi hết, trừ cái vung
Trên đầu đầy ấp nghĩa tình văn chương
2.
Đậu xe ở bãi parking
Nhìn lên, cứ nghĩ mây trời chia vui
Giữa trời, giữa đất, tôi thôi
Xin cúi đầu, chào chemo tan hàng
Hôm nay có kẻ quá mừng
Niềm vuii mấy thúng ngập lòng già nua
%d bloggers like this: