DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAMTác phẩm Thư Ấn Quán xb

Niềm vui cuối năm

Hôm nay nhận thư và hai tấm hình chụp những tác phẩm do Thư Ấn Quán  chúng tôi xuất bản gồm  4 tập văn miền Nam và 5 tập thơ miền Nam.
Xin được cám ơn người bạn  đã gởi tặng hai tấm hình  chụp đầy nghệ thuật này như món quà xuân đầy ý nghĩa.

 

IMG_0745

IMG_0737.JPG