Mừng Kim Mao 75

Kim Mao thêm một tuổi đời
M ừng lão hai cuốn mới  vừa  in xong (*)
Nhìn lão  xơ xác  quá  chừng
Tóc râu bạc trắng thân mình da xương
Thấy lão buồn, ta cũng buồn
Thôi thì chụp   một tấm hình để chưng
Để cho bạn hữu vui cùng
Trước  mừng sách mới sau mừng  già gân
Càng già càng dẽo càng gân !


(*) Hai tác phẩm được hoàn tất đúng vào ngày sinh của Kim Mao Sư Vương:
– Những tạp chí văn học miền Nam (sưu tầm nhận định của THT)
– Thu Hoang Đường (thi phẩm) của Lê văn Trung

bìa embossed. Riêng cuốn Những tạp chí văn nghệ miền Nam sẽ là phụ ấn bản của tạp chí TQBT số 78.

Inline image 3

Inline image 1 Inline image 2

 

%d bloggers like this: