NGÓI

Tặng Lê văn Trung


Ai bảo tuổi già, ngựa nãn chân  bon
Soi tháng ngày  giữa nhân gian hiu hắt?
Không phải thế, già chỉ ở bên ngoài, râu tóc
Nhưng hồn thì vẫn trẻ : hai mươi !

Khi ta gọi chiếc xe đến để lấy nợ đời
Có nghĩa là ta muốn quét đi những lá vàng đã mục
Này chiếc veston,  này  giày da thuộc
Này son này phấn này lọ nước hoa
Hãy lấy hết dùm tôi , bởi chúng   khóc òa
Chúng cô độc, không còn ai màng đụng đến
Hãy lấy hết  cho  lòng tôi được trắng
Để tôi nhẹ nhàng rũ áo ra đi…


trang đầu của thi phẩm Thu Hoang Đường của Lê văn Trung, Thư ấn quán xb tháng 1-2018

​Thi phẩm Thu Hoang Đường, Thư Ấn Quán xb tháng 1-2018