Sách cũ tái bản: Những vì sao vĩnh biệt của Trần Hoài Thư

 

Những Vì Sao Vĩnh Biệt

Tập truyện ngắn của Trần Hoài Thư
Ý Thức ấn hành lần thứ nhất tháng 6-1971
Sưu tầm & đánh máy: Quang Võ & NLU
Sửa bản in: Nguyệt Mai

Bìa được  chụp lại từ bìa  gốc do Họa sĩ Đỗ Quang Em vẽ và trình bày.

Thư Ấn Quán tái bản
Tháng 8 năm  2015

8-12-2015 4-34-06 AM

%d bloggers like this: