Sách mới in

Trong tháng 10 &11, những tác phẩm sau đây được thực hiện xong và được lưu trử trong computer. Chỉ in theo yêu cầu.

1. Tản mạn văn chương tập I của Trần Hoài Thư. Sách  dày 198 trang.   Tranh bìa: Trần Quí Thoại
Giá :$20 (bìa cứng), $15 (bìa mềm) ( Phụ tập  đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo nhân dịp tạp chí bước vào năm thứ 15)

tanman-1 tanman-2

2. 21 khuôn mặt văn nghệ miền Nam của Phạm văn Nhàn  (Phụ tập đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo nhân dịp tạp chí bước vào năm thứ 15)

    • bia pvn

 

3.

 Bảng Lược đồ Văn học VN  của Thanh Lãng quyển Thượng. (Nền văn học Cổ điển – từ thế kỷ 13 đến 1862). Sách dày khoảng 1000 trang.
 Bảng Lược đồ Văn học VN  của Thanh Lãng .quyển Hạ : Ba thế hệ của nền văn học mới (1862 – 1945). Sách dày khoảng 950trang

Cả hai quyển trên  được chụp lại từ bản gốc sau lần chụp  từ  Microfilm bị  thất bại . Bìa  cứng, khâu chỉ.
Chỉ in theo yêu cầu. (Cho phép hai tuần  để thực hiện)
12195889_1671493216471187_2780948730522278189_n

 

 

%d bloggers like this: