Phụ bản đặc biệt kèm theo tạp chí TQBT số 55: Địa ngục có thật của Dương Nghiễm Mậu

Bút ký đặc biệt  của Dương Nghiễm Mậu về Tết Mậu Thân

Văn Xã xuất bản 1969

Thư Ấn Quán sưu tầm và lưu trử  trong Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam

Chỉ tặng khi có yêu cầu. Không phổ biến công cộng

BIA DNCT

%d bloggers like this: