Ghi vội (4): Nhớ Đinh Cường thực hiện flipbook Cào Lá Ngoài Sân Đêm gởi ĐC trong cõi vô cùng

Hình Blog hôm nay tôi bỏ vào “Header Image”  là  hình Đinh Cường và tôi được nhà thơ Phạm Cao Hoàng  chụp dưới basement, nơi tôi làm việc, khi anh và bằng hữu ghé thăm tệ xá của tôi cách đây 6 năm.

Lúc ấy nơi làm việc của tôi rất bề bộn. Kệ ngăn, sách vở, máy in, máy cắt, máy làm keo, giấy in…
Bây giờ tôi phải đưa một số máy in lên nhà trên vì chân bị yếu, thấp khớp và Gouy liên tục.
Tuy nhiên, kệ ngăn sách vở vẫn còn lại, vẫn còn nằm yên trong bóng tối của basement.

Hôm nay, tôi xuống hầm, mở đèn, và tiình cờ lấy ra cuốn thơ của Đinh Cường giữa hàng trăm cuốn sách.
Mở từng trang. Mở từng kỷ niệm. Mở từng trang lòng.

Thơ anh, tranh anh vẫn còn đấy: trong Cào Lá Ngoài Sân Đêm và trong tâm tưởng của tôi:

Kể từ bạn bỏ đi xa
Con tàu vẫn đến nhà ga mỗi ngày
Còi tàu vẫn vút lên mây
Cớ sao thưa bạn hôm nay quá buồn!
Tàu ngừng, chở tiếp hoàng hôn
Làm sao chở hết nỗi buồn của tôi?

Và như là một nén hương lòng, thực hiện Flipbook. Anh “phục” tôi chưa, anh ĐC ? “Sống bên em, chết bên bạn mà” !

(xin click vào  tranh bìa sách, để đọc toàn bộ tập thơ)
[3d-flip-book mode=”thumbnail-lightbox” urlparam=”fb3d-page” id=”42015″ title=”false” lightbox=”dark”]