Thêm 3 flipbook mới trong tủ sách Di sản văn chương miền Nam: Địa ngục có thật của Dương Nghiễm Mậu, Giòng sông rực rỡ của Mai Thảo, Sợi khói bay vòng của Phạm Ngọc Lư

 1. Địa ngục có thật
  Bút ký của Dương Nghiễm Mậu. Phụ bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 chủ đề nhà văn Dương Nghiễm Mậu.
 2. Giòng sông rực rỡ 
  tập truyện của Mai Thảo, Nguyệt san Văn Uyển xuất bản tháng 8-1968.
  Thư Ấn Quán sưu tập và thực hiện Flipbook tháng 6-2019.
 3. Sợi khói bay vòng
  Tập truyện ngắn trước 1975 của Phạm Ngọc Lư. Thư Ấn quán xb lần thứ nhất 7/2016

https
%d