Blog Trần Hoài Thư

Month

July 2013

Thách đố của trí tuệ (2): Theo em

.


Thách đố của trí tuệ

Suốt mấy tuần nay, tôi bị cái hot melt glue stick (que keo chảy) kia  quấy rầy hành hạ không ít. Nếu bạn google search “hot melt glue stick”, bạn sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều loại. Nào lọai  dài… Continue Reading →

Nghĩ về blog: Ở một nơi ai cũng…

Bây giờ, đối với Y., tôi là super. Là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Từ cách diù Y. đi,  cách tắm rửa, đi vệ sinh, thay quần aó, hay cách làm sao để mang được vào xe mà khỏi nhờ vào phương tiện… Continue Reading →

Nghĩ về Blog – Blogtizen

Bây giờ Web site, home page  xem như lỗi thời.  Không còn cảnh người gia chủ phải rành về ngôn ngữ HTML hay phải tự thiết kế lấy trang nhà, hay phải dùng những utility (có khi phải mua) để giúp… Continue Reading →

Chim núi nhớ Ngô Quyền chim núi khóc…

.


Theo em (79) – vài ý nghĩ

.


theo em (76) – Những địa chỉ của niềm vui

.


Về những trang sách cũ

(trích từ Đại đội cũ & Trang sách cũ – Thư  Ấn Quán tái bản 2012. Gồm tạp văn & truyện ngắn và  phụ lục với hai bài phỏng vấn do Triều Hoa Đại và Nguyễn Mạnh Trinh thực hiện…. Continue Reading →

© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: