Phổ biến Tạp chí Vấn Đề của Mai Thảo & Vũ Khắc Khoan với 55 trên tổng số 56 số

Mưu sinh thoát hiểm: lời trần tình về việc thưc hiện flipbook Sáng Tạo Vấn Đề

Dưới đây là 3 link dẫn đến chi tiết về một tạp chí hiện diện ở miền Nam được 6 năm.
Trong số 56 số  báo Vấn Đề phát hành, chỉ có số 52 bị tịch thu.Tuy nhiên chúng tôi may mắn có được.
Chúng tôi không có số 27.
Riêng số 1, lẽ ra chúng tôi không bỏ vào vì lỗi lầm in ấn rất lớn (mất trang, xếp trang lộn…) như kỳ post đầu, tuy nhiên chúng tôi thêm vào lần này.
Chúng tôi cũng thêm vào “truyện THT từ Vấn Đề” do Thư Ấn Quán xuất bản năm 2014.

Xin vui lòng click vào bảng hiệu VẤN ĐỀ (khung được highlight) để đọc nội dung 

– Đọc E book tqbt số 63 chủ đề tạp chí Vấn Đề

– Đọc  từ số 1 đến số cuối cùng Vấn Đề  (thiếu 1 số)

– Đọc tác phẩm “truyện THT từ Vấn Đề”