Tin vui: Tạp chí Vấn Đề nay được trọn bộ, không thiếu số nào

Tin vui  :
Vấn Đề số  27 đã  được một bạn trong nước chụp gởi tặng.
Như vậy Vấn Đề không còn thiếu số nào. Kể cả số bị tịch thu là số 52.
Riêng tạp chí Thư Quán Bản Thảo có thực hiện một số mang chủ đề giới thiệu tạp chí Vấn Đề, và xuất bản một tác phẩm  của Trần Hoài Thư gồm những truyện của ông đăng trên Vấn Đề.

–  Thư Quán Bản Thảo số 63 chủ đề tạp chí Vấn Đề (Ebook)

–  truyện Trần Hoài Thư  từ Vấn Đề, Thư Ấn Quán xuất bản 2017

– Đọc VẤN ĐỀ

(chú ý: Xin click vào tên  tạp chí “Vấn Đề”  để đọc nội dung)