Tạp chí Thời Tập

Giới thiệu tạp chí Thời Tập:

 

Chủ trương: Viên Linh

Thực hiện: Lê Tài Điển . Minh họa: Chóe

Biên tập: Cao Huy Khanh, Dương Nghiễm Mậu, Đặng Phùng Quân, Đỗ Khánh Hoan, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Nhật Duật, Thạch Trung Giả, Trần Phong Giao, Hoàng Trúc Ly, Trùng Dương, Tuệ Sỹ.

Số 1 phát hành vào ngày 14-12-1973
Số 23 (Số cuối cùng) ngày 15-4-1975

Tổng cọng 23 số

Tổng số ấn bản phát hành mỗi kỳ: 5000 ấn bản

3 số Thời Tập  sau đây được hoàn tất trong mùa đại dịch. Thời Tập là tạp chí duy nhát có số phát hành vào tháng 4-75 sau khi cao nguyên tan rã.

 

Thòi Tập phát hành 5-5-1974 chủ đề Tiểu Thuyết Lãng Mạng VN

Thời tâp sô 17

Thời Tập tháng 4-1975: Văn chương trước tình thế mới

%d