Tin vui: Nguyệt san Tình Thương – báo sinh viên Y khoa SG- đã được đưa lên toàn bộ

 Trong lần Release này, chúng tôi thay nhu liệu miễn phí có quảng cáo bằng nhu liệu không quảng cáo, và đổi cách design và dùng  plugin  responsive gallery mới, tiện dụng hơn.

 

Phần I: (click để đọc)
– Hành trình của Tình Thương  

Phần II:
– Toàn bộ flipbook 29 số báo Tình Thương

 

 

  • All
%d bloggers like this: