Bàn tay

Hai số báo mới được  hoàn thành xong và được đưa lên blog dưới dạng flipbook:
1. Nguyệt  san Mai số 8 & 9 do Hoàng Minh Tuynh làm chủ nhiệm, số 8&9  tháng 2-1966. Trong số báo này có hai bài  đáng đọc:
– Verlaine  của Nguyễn Thế Vinh
– Tấm bia cảnh giáo tại Tây An Phủ dựng từ năm 781 tại TRung Hoa.

2. Nguyệt san Văn số 163  tháng 10 năm 1970. Số báo này do nhà thơ Thành Tôn tặng, với giòng chữ: “mẫu nhắn tin ở trang 111 vẫn còn hiệu lực…”.


Mẫu nhắn tin này là từ tòa soạn Văn nhắn tin tôi . Điều này chứng tỏ cái tình văn chương của những người cầm bút miền Nam, đặc biệt là những người viết trẻ- là sâu đậm và thấm thiết dường nào. Ngay cả bây giờ cũng vậy.
(Mời đọc bài Houston ngày hội ngộ)

Đọc 2 số báo mới đưa lên:

MAI Số 8&9

VĂN Số 163

 

%d