Giờ G của Vấn Đề, Sáng Tạo

Bây giờ là 6:27 AM giờ miền Đông,  một  lão già nguyên là cựu trung đội trưởng thám kích  của quân đội miền Nam đã  đến được mục tiêu.. Hắn đã chu toàn nhiệm vụ và báo cáo về nhà là hắn đã tìm thấy 2 di sản quí báu của văn học miền Nam….

Mưu sinh thoát hiểm: lời trần tình về việc thưc hiện flipbook Sáng Tạo Vấn Đề

Xin click vào bìa để dẫn đến trang tạp chí  liên hệ