Thời của Siêu Vi khuẩn

Cách đây gần nửa thế kỷ (1971), trên tuần báo Khởi Hành – cơ quan của Hội Văn Nghễ Sĩ Quân đội VNCH- có dăng một loạt bài trên 10 số của tác giả Cao Huy Khanh, nhan đề :  Mắt Không Màu. Đây là một tiểu luận tổng hợp các thể loại như Biên Khảo, Tùy bút, phóng bút, văn chương…. Phần lớn số trang dành viết về đồi mắt của Hàn Mặc Tử. ( Nay mai chúng tôi sẽ đưa lên blog này những số báo có bài “Mắt không màu” qua hình thức flipbook)
Trong những trang  dẫn nhập bài tiểu luận , tác giả đã nói lên tầm đáng lo ngại về sự xâm nhập của Siêu Vi khuần. Và lên tiếng báo động: thời của Siêu Vi khuẩn:

“Lần đầu tiên người ta nghe nói đến một danh từ lạ : Siêu Vi Khuần. Thật vậy. khắp nơi, Siêu Vi Khuần, một loài vi trùng nhỏ bé đang khởi sự tấn công và xâm nhập thế giới. Hình như đang có một thời cơ khá thuận tiện cho sự tồn tại của chúng trên  mặt đất này, trong bầu không khí này : sự căng thẳng và bất an toàn diện của một thời thế sặc đầmùi Chính trị và Chiến tranh…

(,,,) Vâng; quả thật đó đúng là thời Ca Siêu Vi Khuần. ..”
(KH số 117 )

 

%d bloggers like this: