Đàng sau cánh cửa

Có một ông già yêu một bà già
Ông cứ đi từng phòng nhìn vào bảng cửa
Nhìn một đổi, ông lắc đầu,  đi nữa
Và ngày ngày, ông đi mãi không thôi

Ông đi mãi, trong bộ đồ còn mới tinh khôi
Thiếu chùm hoa bởi vì nơi này là nhà dưỡng lão
Đến giờ ăn, người ta đi tìm ông, đễ bảo
Papa (1) à,  hãy ngưng một lát, giờ ăn !

DĨ nhiên là ông già  bị loạn trí thần kinh
Còn tôi, không điên, không khùng sao mỗi ngày cứ đi tìm  cửa mở  
May mắn  ông già   vẫn  còn có một người ở sau cánh cửa
Còn tôi,
có cái gì,
ở sau cánh cửa
          mà mong ?

A, tôi đã tìm được rồi, những  con chữ hồi sinh
Từ mã mồ nát tương phần thư rách nát
Tôi đã tìm rồi, và lòng tôi ca hát
Hình như tôi nghe tiếng bát ngát hồng chung…

A, tôi đã tim được rồi, tôi đang theo ông già bị bệnh thần kinh
Ông cười, tôi cười, chúng ta đều là bạn !

bia 012
bia 012
bia 013
bia 013
bia 014
bia 014
bia 015
bia 015
bia 015-rear
bia 015-rear
bia 16
bia 16
bia 17
bia 17
bia 18
bia 18
bia 19
bia 19
bia 20
bia 20
bia 21
bia 21
bia 22
bia 22
bia 23
bia 23
bia 24
bia 24
bia 25
bia 25
bia 26
bia 26
bia 27
bia 27
bia 28
bia 28
bia 29
bia 29
bia 30 sau
bia 30 sau
bia 30
bia 30
bia 31
bia 31
bia 32
bia 32
bia 33
bia 33
bia 34
bia 34
bia 35
bia 35
bia 36
bia 36
bia 37
bia 37
bia 38
bia 38
bia 41
bia 41
bia 42
bia 42
bia 43
bia 43
bia 44
bia 44
bia 45
bia 45
bia 46
bia 46
bia 47
bia 47
bia 48
bia 48
bia 49
bia 49
bia 50
bia 50
bia 51
bia 51
bia 52
bia 52
bia 53
bia 53
bia 54
bia 54
bia 055
bia 055
bia 56
bia 56
bia 58
bia 58
bia 59
bia 59
bia 60
bia 60
bia 61
bia 61
bia 62
bia 62
bia 63
bia 63
bia 64
bia 64
bia 138
bia 138
bia 145
bia 145
bia 146
bia 146
bia 147
bia 147
bia 148
bia 148
bia 150
bia 150
bia 151
bia 151
bia 152
bia 152
bia 153
bia 153
bia 154
bia 154
bia 155
bia 155
bia mua xuan 1972
bia mua xuan 1972
bia 002
bia 002
bia 003
bia 003
bia 004
bia 004
bia 005
bia 005
bia 006
bia 006
bia 007
bia 007
bia 008
bia 008
bia 009
bia 009
bia 010
bia 010
bia 011
bia 011

(1) Trong nursing home, người ta gọi lão ông là papa, lão bà là mama.