Số hóa ?

Một bạn trẻ  ở trong nước gởi tôi một điện thư  cho biết là : đã số hóa 9 số báo… Tôi lúng túng ở hai chữ “số hóa” nên lên Net tìm hiểu thì biết: số hóa được dịch từ Digital.
Vâng, digital là số, Nhưng là số 1 và số 0. Ngôn ngữ điện toán còn gọi là bit 1, bit 0. Đó là hai số căn bản trong việc vận hành máy điện toán. Bit  còn gọi là binary digit. Riêng binary còn gọi là byte.

Vậy thì tại sao chúng ta không dịch là nhị nguyên hóa. có vẻ êm ái và chính xác hơn không?