Cốt Đột

Tôi không hiểu “Cốt Đột” nghĩa là gì. Và tại sao cụ Vương Hồng Sển lại dành cho hai chữ này một sự trân trọng, đặc biệt về cáctruyên vui, khôi hài, cười ra nước mắt của cụ.
Thử tìm hai chữ “cốt đột” trên hàng trăm bài viết, di cảo, khảo cứu, hay phiếm, cà kê của cụ VHS, trên NET qua GOOGLE search, tôi không tìm ra cái danh từ này,.  .
Đối với tôi, nhờ 50 số Phổ Thông mượn từ  đại học Cornell  đầu tháng giêng này coi  quà tết cho mình tôi mới lảm quen với từ này.

“Cốt đột” là một tên gọi dành cho người  ngu đần, bình dân, vô học…Nó là một mẫu người mà xã hội rẽ rúng khinh bỉ hay cười chê .  Nhưng với cụ VHS, nó lại khác. Cụ yêu mên tha thiết đến hai chữ “Cốt Đột”, tha thiết đến độ truyên nào cụ  cũng cho nhân vật chính mang tên “Cốt đột.” Cụ mang nhũng bi hài về nhân vật này cho độc giả đọc và tháy: Rằng trong đầm sình vẫn mọc loài sen quí.

Bạn thử tửng tượng chỉ trong một tuần lễ tôi đã gõ 30 trang truyên VHS ! Trong khi những ngon tay tay vẫn còn lọng cọng đủ biết thỏi kim châm “Cốt đột” thu hút biết chừng nào !

 

%d