Đẩy

 𝗧𝗵𝗼̛ 𝗹𝗮̀ 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗵𝗮̆́𝘁 𝗹𝗼̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝗼̂𝗻 𝗻𝗴𝘂̛̃ 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁, 𝗕𝗮̀𝗶 𝘁𝗵𝗼̛ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗺𝘂̛𝗼̛̣𝗻 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 (X) 𝘃𝗶̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗮𝗶 đ𝗲̂̉ 𝗺𝗮̀ 𝗺𝘂̛𝗼̛̣𝗻 𝗵𝗲̂́𝘁 đ𝗲̂̉ 𝗻𝗼́𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗺𝗮̣𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝘀𝘂̛̣ 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂, 𝗰𝗵ứ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 là bản tường trình sống để cần 𝗰𝗮̂𝘂 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗸𝗲̣̂. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗮𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗼̂𝗶 đ𝗮̃ đ𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝟬.𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘆 𝘃𝗶̀ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗮̂́𝗻 𝗱𝗶̣𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝟬.𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂̀ 𝘁𝗼̂𝗶 𝗯𝗶̣ đ𝗼𝗮̀𝗻 𝗾𝘂𝗮̂𝗻 𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛ 𝗮́𝗺 𝗮̉𝗻𝗵. 𝗡𝗵𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 đ𝗮̃ hoàn thành. 𝗩𝗮̀ 𝘃𝗶̀ 𝗰𝗵ẳ𝗻𝗴 𝗮𝗶 (tôi biết) hoàn thành 𝗻𝗲̂𝗻 𝘁𝗼̂𝗶 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛ đ𝗲̂̉ 𝗻𝗼́𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝘀𝘂́𝗰 𝗺𝗮̣𝗻𝗵 đ𝗼́. Như là một sự thôi thúc.

ĐẨY (nhuận sắc)

 

Tôi bảo với thằng con là đội binh ung thư đã dành chiến thắng rồi
Bằng chứng là ba cảm thấy quá mệt
Trước đây ba có thể cắt xén 30, 40 cuốn sách như chơi
Bây giờ 2,3 tập chao ơi thở hào thở hển

TRưa nay con lái xe đưa tôi vào viện
Ngày giáng sinh ai nây cũng chúc mừng
Trước cửa phòng những vòng dây kim tuyến trang hoàng
NHạc noel chảy theo hành lang rộn ràng bất tận

Tôi lại đẩy xe lăn, đưa mình qua các căn buồng ảm đạm
Mái tóc mun tuyền tôi thấy đẹp nhất trần gian
Con tôi dặn tôi ba mệt nhớ nghỉ khi cần
Tôi tuân lệnh như người khinh binh sẵn sàng giáp trận

Từ đầu hành lang nhin thăm thẳm ở cuối hành lang
Đẩy đẩy hoài, tôi áp vào bờ lưng
Đẩy đẩy hoài, quà giáng sinh mừng cho mình đó
Đẩy đẩy hoài , không ai dìu mình, giúp đở
Đẩy đẩy hoài mình có hiểu lòng tôi…
Nếu Nếu trong đầu mình có hàng hàng tỉ kệ ngăn

Nếu trong đầu mình có hàng hàng tỉ kệ ngăn
Chỉ cần một ngăn dành cho hôm nay có tôi có mình không còn ai nữa

Giờ thăm nuôi cuối cùng cũng chấm dứt
Con tôi vui mừng khi nhìn vào máy iphone
Hôm nay ba đẩy xe vượt quá xa chỉ tiêu thật mừng
Ba vân mạnhmà

Con tôi đâu biết trong lòng tôi mạch sống dâng trào
MẸ đã cho ba
điển ân trong Mùa Lễ lớn…

%d