Đồng đội

ĐỒNG ĐỘI
𝐇𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐮

Mang cuốn kinh ra trận
Trong ví cất hình con
Lính cười ông đạo non
Gặp Vi Xi mà giảng

Chiếc mũ rừng chụp trán
Làm tiền sát đi đầu
Khi tan trận, buồn rầu
Quì đọc kinh siêu độ

Một ngày người lính bộ
Bị trúng đạn trọng thương
Đồng đội cõng trên lưng
Cố tìm đường thoát hiểm
Trên ngọn đồi cao điểm
Có hai kẻ dìu nhau
Đạn địch chặn phủ đầu
Người tiếp người ngả gục

Đất tung lên kinh động
Gió nín thở hãi hùng
Đá sủi bọt bùng bùng
Cỏ cây trầm đại nạn

Người cõng lại trúng bụng
Tu hành lại trúng vai
Hai người nằm hai bên
Chờ lông hồng tới cắm

Hường ơi, mày phải sống
Lang ơi mày phải trườn
Cả tay chân trúng thương
Thì cái mình cố gắng

Hường tháo dây chuyền Phật
Trao lại với cuộc đời
Trao lại với loài người
Ông thầy ơi em chết…

𝐋𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̉𝐲 𝐝𝐮̀

Sừng sững giữa hàng quân
Bắp thịt cuồn cuộn gân
Mắt mang tròng kính nặng
Cổ đeo dây đạn đồng

Một ngày nhảy trực thăng
Kính rớt, không thấy đường
Không thấy đường đánh giặc
Anh, chiến sĩ can trường !

Thượng sĩ 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠

Sổ tay trong túi áo
Bút chì vắt vành tai
Ngày tiếp ngày cắt canh
Ngày tiếp ngày trình diện

Cả kho tàng kinh nghiệm
Truyền lại cho anh em
Thay mặt người sĩ quan
Chỉ huy và đôn đốc

Người lính Nùng tên Tướng
Cằm bạnh, mắt diều hâu
Vừa đánh giặc, vừa tu
Bình bi đông rượu đế

Cám ơn ông, ông Tướng
Đã thay mặt dùm tôi
Để còn được thảnh thơi
Vừa viết văn đánh giặc

Lời cảm ơn bị bác
Bởi kiểm duyệt Saigon
Họ bôi đen bài văn
Kết rằng ta chơi xấc

Ai đời một chuẩn úy
ra lệnhi “ông Tướng” nùng
Khiến ông chũ Bách Khoa
Phải bôi đen chữ húy

𝐂𝐮̛̣𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐮́𝐲 thám kich 𝐁𝐚 𝐂𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ trung đội trưởng

Ngày chưa tàn chiến cuộc
Chuyên đột nhập trong rừng
Dùng mũi ngưởi mùi phân
Đoán dịch nhiều hay ít

Nay đã tàn chiến cuộc
Mang kinh nghiệm chiến trường
Giặt quần áo cho nàng
Tìm cái nào dính phẩn

Ngày xưa ngưởi phân địch
Ngày nay ngưởi phân nàng
Một đàng cho quê hương
Một dằng cho tình nghĩa
%d bloggers like this: