Mới tái bản: Mặc niệm chiến tranh (Tập truyện)

Sách mới tái bản: Mặc niệm Chiến tranh, in lại sau 20 năm tuyệt bản. Lần này do chính THT thực hiện từ A-Z, bìa cứng, hình nổi. Mới làm xong tuần trước, gởi tặng bạn xa. Đây là feedback (phản hồi):
“,,, Nhận được quà đã là hạnh phúc, món quà quý càng hạnh phúc hơn! Vô cùng cảm kích và biết ơn bạn già!”
Đó là niềm vui to lớn cùa tuổi 80 bạn ạ. Làm sách mình là tác giả theo sở thích của mình, Không lệ thuôc nhà in, họa sĩ. Tự đóng, tự design bìa, tụ nghiên cứu học hỏi cách làm embossing.., Và cuối cùng thấy sách mình đến tay bạn, và bạn trân trọng nó. Vui biết bao!

Muốn có sách với chữ ký lưu niệm của tác giả, xin liên lạc qua EMail:
tranhoaithu16@gmail.com

%d