Tôi thằng lạc chợ trôi sông

Tôi thằng lạc chợ trôi sông
Cám ơn mình trải chiếu giường đón tôi
Đón tôi về tự đỉnh trời
Trường Sơn=châu thổ bắt cầu nối duyên
ngày hợp hôn, Không đèn hoa
Không kèn không trống, không chào bàn, không… không…
Tôi đây vô sản tận cùng
Không tiền sắm nổi chiếc vòng đính hôn
Không quan khách, chẳng họ hàng
Hữu thân hữu khổ lính rừng là đây
Về Saigon tóc rẻ cây
Giày sau còn dính đất bùn mật khu
Ba của em nói mở đầu:
– Rễ tôi nghèo nhưng nó giàu trái tim
Tình người, tình núi, tình sông
Tôi thương nó, không bạn bè thân nhân
Bạn bè nó giờ ở rừng
Phải lo canh gát giữ gìn miền Nam
Xem đây đám cưới tiền đồn….
Thưa ba, tình ấy vẫn còn
Đến bây giờ, vẫn tấm lòng như xưa
Thưa em, cô gái Cần Thơ
Rũ lòng thương cảm một chàng chiến binh
Để rồi phòng chiếc lạnh lùng
Người châu thổ kẻ núi rừng chân mây
Một năm chỉ được mấy ngày
Gặp nhau mừng tủi để rồi chia xa
Giờ thì tôi muốn đền ơn
Nhưng trời lại bắt đôi đằng cách ly
Mình thì liệt bại tứ chi
Tôi thì thừa thải chân tay, đứng ngoài !
Bây giờ, cốc nước còn đầy
Tôi bỏ đi, ai giúp mình để vơi
Ai giúp mình để kề môi
Chờ mình uống cạn, khi đời hạn khô ?
Để tôi nghĩa đáp ơn bù

ba em và cả tấm lòng của em…

(Văn só  181, năm 1971)

%d bloggers like this: