Giai phẩm TQBT số 98 Tháng 5-2022: truyện ngắn Sơn Nam trên Tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Năm

Sưu tập,  dàn trang: THT
Đánh máy: THT và bạn hữu
Đọc lại: TTNM

In ấn: cơ sở Thư Ấn Quán

Trình bày bìa: THT

THƯ  TÒA SOẠN

Truyện ngắn của Sơn Nam rất nhiều, đăng rải rác trên các nhật báo hay tuần báo thủ đô.
Mặc dù có sự nỗ lực tìm tòi để cho ra đời ba tuyển tập truyện ngắn Sơn Nam, nhưng vẫn có một số nhiều truyện không tìm thấy trong các tuyển tập này.

Nhận thấy nếu không sưu tập là cả một thiệt thòi rất lớn cho nền văn học nước nhà, nên chúng tôi cố gắng cho ra đời giai phẩm 98 Thư Quán Bản Thảo  để đăng lại một số truyện quý hiếm của nhà văn Sơn Nam mà chúng tôi tìm thấy trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Năm.

Qua những truyện chúng tôi nghiền ngẩm, nhà văn Sơn Nam không những là nhà văn của  Nam Bộ mà còn là nhà văn lớn của VN. Ông nghe, đọc, tìm hiểu, dùng kinh nghiệm bản thân để làm chất liệu.Bằng chứng  Ma Bình Định hay Đẹp Xưa không dính dáng gì Nam Bộ của ông.

Phần phụ lục, chúng tôi có hai bài thơ viết về tháng tư: Một của nhà văn Nguyên Vũ dưới tựa “Mồng hai tháng bốn” được sáng tác vào năm 1967 đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Năm và một của nhà thơ Đặng Toản, dưới tựa “Dỗ dành tháng tư”  sáng tác vào năm 2022.

Chúc quý bạn gặp mọi điều lành.
Trân trọng,

Trần Hoài Thư
 Chủ trương Giai phẩm TQBT