GPS

Lưỡi dao cắt giấy của tôi bị cùn
Tôi nhờ con tôi lái xe đến tiệm
Tôi ngồi bên, làm người hướng đạo

Nó bảo khỏi cần, GPS giúp con

Tôi nói: Dỉ nhiên, ba dồng ý GPS có mắt thần
Nhưng ba biết rõ lộ trình hơn GPS
Cái tiêm này 20 năm ba đã đi và đến
Đã thuộc lòng từng trụ điên gốc cây
Khoàng nào tốc độ chậm hay nhanh

Khoảng nào thầy cảnh sát rình đàng sau bụi bậm

Con tin ba hay tin vào cai máy chỉ đường hiên đại ?

– Con tin vào cái máy chỉ đường hiện đại !

– Con tin vào khoa học kỹ thuật cao siêu !

oOo

Chỉ 15 phút sau, đường ngược đường xuôi
GPS dẫn xe chúng tôi đến gần ngôi trường trung học
Giờ tan học, xe và người tấp nập
Hàng hàng xe dài dằng dặc
Biết đến bao giờ mới thoát nạn trùng vây…
oOo
Lần trở về con tôi mới chịu nghe tôi
Xe chạy bon bon , đường văng thưa nhà
Muốn hỏi con, tin ba, hay là GPS
Mà sao không hỏi
cái tuổi nay tuổi phế thải phải không ?
Dù đúng dù sai vẫn bị gạt ngoài giòng
Như nghĩa trang xe nằm bên đường cô quạnh…,
%d