Ngủ

 

Ngủ

Con ve kêu mùa hè
Lòng tôi kêu mùa khổ
Ông  Trời cũng muốn  ngủ
Em hãy ngủ em ơi

Bây giờ ve không kêu
ông Trời không ai ru
Lòng tôi, kêu mùa khổ
Dậy dậy dậy em ơi…

%d bloggers like this: