Tháp tôi

 

 

Ba năm đánh giặc đàng ngoài
Không ham lính nhưng  mang hoài giày đinh
Quân thì có trại gia binh 
Còn ta ba ngọn tháp chàm tựa nương

Giữa trời tháp khóc Thành Chiêm
Thêm ta, cái tháp rất buồn Việt Nam
Tháp xưa rỉ  máu Đồ Bàn
Tháp nay rỉ  máu con Rồng cháu Tiên

 

 

 

%d bloggers like this: