Lên lầu, cúng giao thừa

Cả năm bàn thờ lạnh
Vợ xa, không ai nom
Ngày Tết, lòng bất an
Nên tâp tành cúng vái

Lò mò tìm contact
Bật sáng cả buồng thờ
Đầu tiên ta thấy gì
Thấy mấy hình dính bụi

Áo lam mình bỏ lại
Còn móc ở góc buồng
Em ơi, đêm giao thừa
Áo chờ em mặc lại

Chờ em lần tràng hạt
Chờ em tụng câu kinh
Nào Sám Hối Phổ Môn
Náo Cầu An siêu thoát

Giao thừa em pha nước
Bắt ta lên hầu trà
Ta như đứa học trò
Đứng nghe lời sư mẫu

Phật trời em van vái
Thánh thần em vái van
Rót nước mời mẹ cha
Buồng thờ đầy nhang khói

Ơn Trên, em cầu khẩn
Các ngài phò trợ ta
Đốt nến đêm ba mươi
Em như bà thánh mẫu

Giờ vẫn căn buồng cũ
Vẫn chiếc áo màu lam
Vẫn Giao thừa thiêng liêng
Nhưng em thì xa cách

Van xin  trời với Phật
Cứu em bớt nạn tai
Ba má ơi, đoái hoài
Đứa con nhiều khổ nạn

Buồng không em, nhà mồ
Tôi thì kinh không thuộc
Thăn lằn thiếu nha phiến
Đã di tản. phương nào..

Đốt que nhang,  sao run
lửa bừng lên rồi tắt

%d bloggers like this: