bạn

pvn-thtPhạm văn Nhàn và  THT chụp chung khi   THT đi phép tại Nhatrang. (?)
Hình chụp vào khoảng năm 1970 (?)

 

Tôi post hình đôi bạn

Thời tóc vẫn còn xanh
Bạn choàng vai choàng cổ
Tôi xấu hổ thẹn thùng

 

Không ngờ cái choàng ấy
Lại theo mãi đến giờ
Trên đỉnh  Wahington Rock
Giữa bao la vô cùng !

 

%d