Công dân nursing home/nursing home residents

Hôm nay, độ đông đã xuông -12 độ C, túc 10  độ F.  Tôi post bài thơ này để chúc mừng những người lớn tuổi vẫn còn mạnh, vân còn bước đi,dù vịn nhờ walker hay gậy chống, dù răng rụng hết, dù mắt mờ kém, và nhất là cho những bạn bè tôi, chia sẻ với tôi bằng những hình ảnh tươi cười trên facebook, để cho mọi người thấy đời không sinh lão bệnh tử, mà ngạt ngào niềm vui hoa huệ hoa lan.
Nhưng dù vui thì vui, mà lòng lạixót xa ê chề, khi nghĩ đến số phận của những người trong viện dưởng lão – Một nhà không phải đợi chết hospice mà một nơi gồm những kẻ không may bốc trúng lá thăm trong cuộc xổ số định mệnh.

Bài thơ sau được nhà thơ Võ thị Như Mai chuyển sang Anh ngữ. Muốn đọc các bài dịch khác xin vào:

https://vietnampoetry.wordpress.com/2022/01/15/poet-writer-tran-hoai-thu/

CÔNG DÂN NURSING HOME

Bạn hãy đến đây, khỏi cần đọc kinh
Khỏi cần dạy đâu là thiên đàng hay cực lạc
Bởi công dân nursing vẫn thường hay ngủ gục
Có khi ngồi bàn gục xuống khay ăn

Bạn hãy đến đây khỏi cần chùm hoa
Khỏi cần Mother’s Day hoa hồng cài áo
Bởi công dân nursing là người thải phế
Những Alzheimer, quẫn trí, vô dụng tay chân

Bạn khỏi cần ban ơn hay thương xót chúng sinh
Nhưng bạn cần phải cám ơn những cuộc đời bất hạnh
Bởi lá thăm dành cho cái gọi là định mệnh
Bạn rất may đã có kẻ thế dùm!

Trần Hoài Thư

NURSING HOME RESIDENTS

Please come to this place, no need to read the scriptures
No need to teach where heaven or blissfulness is
Because nursing home residents often fall sleep
Even drooping down to the dining tray

Please come to this place, no need a bouquet of flowers
No need a red rose pinned on shirt for Mother’s Day
Because nursing home residents are disable
Those with Alzheimer, Amnesia, and unable to mobilize

You don’t need to bless or pity human beings
But it’s important to thank those unfortunate souls
Because the ballot for the so-called destiny
Somebody has already taken over for you, how lucky!

#englishversionbyvothinhumai

 

%d bloggers like this: