Còn lại

CÒN LẠI

Thì đây, còn lại đôi giày cỏ
Còn lại đàng sau những mất còn
Thì đây, trong trái tim tan vỡ
Vẫn ngọt ngào như những nụ hôn

Trần Hoài Thư

REMAINED

Here it is, the shoes of grass
After all the loss and remain
Here it is, in the broken heart
The sweetness of our kisses remained

#englishversionbyvothinhumai

 

%d bloggers like this: