Thơ vơ vẩn giết thì giờ

 

Thông reo hay thông khóc ?

Thầy cho bình luận văn chương
Nguyễn Công Trứ ước làm thông trên đồi
“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo” (1)
Ta bình nó làm sao reo
khi xa đồng loai bạn bè người thân
Ông thầy bèn nổi lôi đình
Thằng này con nít dám dạy khôn ông bà
Cho mi cây chổi quét nhà !

Qua Mỹ làm học trò già
Bài thi cuối khóa viết  về Hemingway
The Old Man and the sea
Đai dương và lão ngư ông săn mồi
Ta bèn nổi máu giống nòi
Nhờ lân vượt biển hải hùng hôm qua
Lão ngư ông  có bến bờ
Mang về chiến thắng dù là bộ xương
Còn người vượt biển : nghĩa trang
Những bộ xương trắng chất chồng đáy sâu
Hai  đằng đều cùng ra khơi
Nhưng ý nghĩa của mỗi người khác xa
Một đằng hai chữ tự do
Một đằng con cá khổng lồ  còn xương !

Không ngờ thầy cho điểm A
10 trang chữ viết, đỏ giòng ngợi khen
95 diêm trên 100
Rồi đem đăng báo nội san của trường

Hú hồn, không phải thầy làng
Cho ta cây gậy dám  phê binh tiền nhân !

 

 

%d bloggers like this: