Chiếc giỏ hàng phế thải

Một chiếc walker một giỏ hàng đầy sách
Tôi chở tuổi già của tôi cho em
Tuổi già tôi chân yếu tay run
Tôi phải nghĩ cách lắp chiếc giỏ phế thải này vào càng xe
khi tôi không còn ai nương tựa

Chiếc giỏ của em chiếc giỏ phựơng hồng
Chiếc giỏ của tôi chở những đứa con tinh thần vừa ra đời từ hầm tối
Nó là  người bạn đồng hành  thân thiết
Bởi cả hai phận đời
đều  bị thải phế  như nhau

%d bloggers like this: