Lục bát mới làm

 

1.

Chợt thức giấc, trí hoang mang
Sáng chiều trưa tối ngày đêm rối bù
Lâu rồi không đeo đồng hồ
Thời gian là cái quái gì, phải đeo ?

2.

Lại ngồi trước máy viễn du
Mắt lão sắp mù bèn mở zoom in
Trông trên màn ảnh sáng trưng
Thấy ta tìm được kho tàng biển đông

3.

Ngày xưa đột nhập mật khu
Tìm gì giữa cõi thâm u rừng già
Hình nhu có molotova
Phen này ông báo B 52  chào mừng

Bây giờ không phải  ở rừng
Mà Cornell,  với căn phòng vắng tanh
Chỉ nghe tiếng máy chụp scan
Chỉ nghe tim trổi cung đàn thiết tha
Bạn bè ơi, dậy đi mà
Để ta phủi lớp bụi mù phần thư

%d bloggers like this: