50 năm trước năm mươi năm sau…

Xin đăng lại một đoạn hồi ức của nhà văn Lê Cần Thơ để bổ túc bài viết “cứu bạn” được post hôm qua., được ký dưới bút hiệu Trần Nguyễn. Đoạn văn này được trích từ bài đọc sách: “Nhà văn Trần Hoài Thư  và Thủ Đức Gọi Ta Về”. Theo tác giả cho biết, ”  Vì đọc cuốn sách THỦ ĐỨC GỌI TA VỀ của THT, tôi chợt nhớ anh và chị Yến có duyên nợ rất đẹp và rất quý mến, nên tôi mới lấy họ TRẦN vủa anh và họ NGUYỄN của chị khi viết bài nầy để kỷ niệm thôi.”

%d