Xiết tay….

Bác sĩ khuyên tôi nên để nhà tôi ra đi
Ông không thể nhìn một người mỗi ngày uống hàng chục viên thuốc
Không nói, không ăn, không nhìn, không thấy
Một người như vậy, sống để làm chi ?
Tôi hỏi ông, ông định bệnh bằng chiếc ống nghe
Không thấy, không nghe, không khóc, không cười
có nghĩa con người không còn đáng sống ?
Làm sao ông biết bàn tay kia với ngón dài ngón ngắn
Đang cố tình bấu chặc vào  ngón tay tôi ?

Không nói, bởi vì lời nói thì chót lưỡi đầu môi
Không nhìn, bởi vì cỏi trần này có gì để mà nhìn ngắm
Khi quả đất này tỉ tỉ người mang khẩu tang trắng
Đang đợi hủ sành đựng cốt xương tro

Khi 5 ngón tay nàng xiết chặc 5 ngón tay tôi
Tôi biết rằng em không thể chết
Mình phải sống, sống để giúp tôi được sống
Để ngợi  ca sự linh hiển của cuối cuộc đời