Ba ngày khó quên (2)

 

 

 

 

 

Cháu hỏi số 46
Chủ đề về Doãn Dân
Chú nói chú Không còn
Nhưng sẽ in cho cháu

Thế rồi hai chú cháu
Cùng nhau xuống căn hầm
Cháu xếp giấy xếp trang
Chú dán bìa dán gáy

Chỉ cần 10 phút mấy
Là cuốn báo in xong
Chú cháu chụp hình chung
Khoe tài hai chú cháu

Anh Doãn Dân trện ấy
Chắc vui lắm phải không

%d bloggers like this: