Một năm sau chép lại bài thơ…

Sau một tuần vào  trung tâm REHAB thuộc JFK vì stroke, đầu tháng 7/2020, tôi làm bài lục bát sau đây, được viết tay:

Hôm nay, tháng 6, ngày 14 năm 2021 gần  một năm sau, tôi chép lại bài thơ này, để các bạn đánh giá mức độ tiến triển như thế nào. Thành quả này không phải do phép lạ, mà do sự tập luyện bền bỉ.. Ơ trung tâm REHAB, họ tập người bệnh lắp ráp những mảnh carton như em bé lắp LEGO.  Còn tôi, tôi tập bằng cách gõ thơ vào bàn phiếm Keyboard., gõ ngày gõ đêm Vừa làm đẹp tâm hồn, vừa tập luyện ngón tay của mình. Nhất là gõ theo lối Unicode, bỏ dấu chữ Việt. Đó là lý do tôi có nhiều bài post trong thời Hậu Stroke:

%d