Sự thật về nhà thơ Phan Trước Viên ????????????????????????… (Viết lại)

 

Nhà thơ Phan Trước Viên được chế độ mới vinh danh là liệt sĩ, nhà thơ của dân tộc.  Những cụm  từ này đến từ phía chính quyền. ban Tuyên huán, hay ban bè một thời tranh đấu, xuống đường.
Andi Nguyễn Ánh Nhạt đã nhân định về nhà thơ PTV như sau:
“Đọc thơ Phan Trước Viên ta như sống lại một hiện thực lịch sử những nhà thơ, nhà văn , nhà viết nhạc đã sống và chiến đấu ngay trong lòng địch, bám trụ kiên cường, “đánh giặc” bằng những vần thơ thép. dù chỉ là bộc phát chưa có sự chỉ đạo văn nghệ mang tính Đảng, tính nhân dân, tính chiến đấu. Những ai từng đọc những vần thơ phản chiến từ những năm 1960-1975 đều thấy được họ đau những nỗi đau chung của dân tộc, họ thao thức trăn trở, rung cảm đến tận đáy lòng với vần thơ..”
(Phan Trước Viên, ngày ấy, nguồn Internet)

Tuy nhiên, trên một vài số Nguyệt san Tiền Phong do Phòng Báo Chí thuộc cục Tâm Lý Chiến QLVNCH ấn hành, khác với tâm tư “phản chiến ” của thế hệ trẻ bấy giờ, Phan Trước Viên đã bày tỏ tinh thân chống Cọng cực đoan, như bài thơ sau đây (TP số 13 tháng 8 năm 1966). Bài thơ trích trong thi phẩm chưa xb là Dạ Chiến, tả lạị trân phục kích đêm. không phải người lính miền Nam  mang tâm trạng rát nhân bản:dù đợi người qua trên lối chết
lạ sao tôi thấy rất bâng khuâng
có rất nhiều điều thật khó nói
đêm sơ giao sẽ chỉ một lần

(Thơ Nguyễn Dương Quang)

trái lại,, với PTV, là  cà một con tim căm thù giặc  bốc lên ngùn ngụt:Dưới đây là một bài thơ khá dài của Phan Trước Viên:

   


%d bloggers like this: