Tập opera

 

Hai ngày ta tập opera
Lên cao, xuống tháp cung bè đơn  âm
Rỉ rên rên rỉ, bỗng trầm
Theo cây que ông nhạc đoàn xuống lên
Ta sợ rồi,  phải thoát thân
Ra xe rồ máy, tôi tìm tới em
Nhưng mà khi đạp bàn chân
tren pedal lại một lần trời ơi
Gout oi, tha cho lão tôi
Để lão còn đến gặp người lão yêu

 

 

%d bloggers like this: