TCS và một bản nhạc phổ thơ chưa hề đươc phổ biến

 

(*) Xuất xứ  bản nhạc này – theo như TCS ghi là phổ từ bài Hoa Gạo thơ Đinh Cường -,  không thấy xuất hiện trong danh sách các nhạc phẩm của TCS được phổ biến từ trước đến nay. TCS viết  nhân buổi họp mặt bạn bè, Và bản thảo tăng họa sĩ Thân Trọng Minh (nhà văn Lữ Kiều.).
Sau khi bản nhạc này đươc phổ biến trên TQBT  số 29, họa sĩ ĐC đã gởi về tòa soạn thư  đính chánh như sau:

“… Về bài “Hoa Gạo” mà TTMinh phổ biến, tôi có viết thư cho Minh nói rõ lại là tôi lấy 4 câu thơ của Viên Linh đọc cho tôi nghe ngày xưa… thời 57 ở Đinh Phú Thạnh:

Hoa gạo đầy trên lối mòn

Bàn tay anh đầy hoàng hôn

…………………………………….

Thuyền ấy bây giờ theo giòng.

 

và nhân đưa sinh viên Mỹ Thuật Huế ra Thạch Hản đi thực tế, về, tôi làm thêm bốn câu:

Tháng hai anh về Thạch Hản

Hố bom xưa là hồ nước xanh

………………………………………

Chim kêu lạnh ngắt cổ thành.

 

Năm 84, nhân đi chơi với nhau bên Nhà Bè, buổi trưa ngồi uống rượu với TCSơn và các bạn. Tôi chép 2 đoạn thơ đưa Sơn phổ nhạc hát chơi vì thấy 4 câu thơ Hoa Gạo của VLinh đầy nhạc tính…

Đó là 1 bản nháp làm khi vui chơi tưởng là thôi. Ai ngờ Minh ghi lại và sau hơn 20 năm nay phổ biến vì nhạc TCSơn.

Tôi đã phone và @ cho Viên Linh nói rõ và xin lỗi Bạn, tôi chơi…dại. Viên Linh đã thông cảm.

 

Tôi bày cùng Trần Hoài Thư, để như trong thư viết TTMinh… mà không kịp khi phổ biến trên TQBT.

Khi có dịp xin TQBT viết lại ít hàng cho rõ, Vì Boileau nói:

“Không có gì đẹp bằng Sự Thật”

%d bloggers like this: