Thư bạn đọc

Tử CA:
Thơ và văn của anh lúc nào cũng thật sống, thực… đọc mà như đang có mặt tại nơi anh mô tả. Quá hay!
Tôi thích nhất đoạn này:
Mưa mất trí, gió nổi khùng
Củi thanh quá ướt sao làm chín cơm
Khói  bay, cay mắt, xốn cườm
Phùng mang, trợn mắt, miệng làm  ống tre
TVL
Từ Michigan:

Tôi đã nhận được ấn bản đặc biệt của TQBT về tuỳ bút của nhà văn Mai Thảo.
Thật không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và ngưỡng mộ đến người “Gìn Vàng Giữ Ngọc”, là nhà văn Trần Hoài Thư.
TĐSC

%d bloggers like this: